Pantelis Diamantouros

Articles by Pantelis Diamantouros

Drug-eluting Stent Utilisation and Outcomes in Acute Coronary Syndromes – Evidence-based Practice Without the Evidence?

Pantelis Diamantouros, David Kandzari,

Citation: Interventional Cardiology 2006;1(1):33–4