Zhou Yu Jie

Department of Cardiology, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing

Articles by Zhou Yu Jie

Cardiac Resynchronisation Therapy and Heart Failure: Perspective from 5P Medicine

Fang Fang, Zhou Yu Jie, Luo Xiu Xia, et al

Citation: Cardiac Failure Review 2015;1(1):35–7