Xinqun Hu

Second Xiangya Hospital, Zhongnan University, Changsha, China

  • OrcidID

Expertise

Articles by Xinqun Hu

Levosimendan in Europe and China: An Appraisal of Evidence and Context

Xiangqing Kong, Xinqun Hu, Baotong Hua, et al

Published:

Citation: European Cardiology Review 2021;16:e42.