Petr Dulíček

Organization
Fourth Department of Internal Medicine, Hematology, Hradec Králové Faculty of Medicine, Hradec Králové University Hospital, Hradec Králové, Czech Republic