Li Li

Job title
MD
Organization
Division of Cardiology, Guangzhou Red Cross Hospital, Guangzhou, Guangdong, China