Akihiko Takahashi

Job title
MD
Organization
Sakurakai Takahashi Hospital, Kobe, Japan