Jue-Jie Zhang

Job title
PhD
Organization
Division of Cardiology, Nanjing Heart Center, Nanjing, Jiangsu, China