Ioannis Paraskevaidis

Department of Clinical Therapeutics, National and Kapodistrian University of Athens Alexandra Hospital, Athens, Greece

Articles by Ioannis Paraskevaidis

Cardio-oncology: A Focus on Cardiotoxicity

Athanasios Koutsoukis, Argyrios Ntalianis, Evangelos Repasos, et al

Citation: European Cardiology Review 2018;13(1):64–9.